SQL Komutları

SQL Komutları

SQL Komutları

SQL Komutlarını birden fazla gruba ayırmak mümkündür. Bu grupları işlevine göre 4 ayrı şekilde ayırmak mümkün.


1: Veri Sorgulama Dili ( Data Query Language – DQL)

DQL içerisinde yer alan SELECT komutu ile veritabanında yer alan bilgilerin bir kısmını ya da tamamı alır.

SELECT:Veritananındaki yer alan verileri alır.


2: Veri Kullanma Dili (Data Manipulation Language – DML)

DML komutları ile veritabanında bulunan verilerde değişiklik yapar.

INSERT: Mevcut veritabanına veri ekler.

UPDATE: Veritabanındaki verileri günceller.

DELETE: Veritabanındaki verileri slime işlevi görür.


3: Veri Kullanma Dili (Data Definition Languange- DDL)

DDL komutları yeni veritabanı ve tablo oluşturmayı sağlar. Değiştirme ve slime görevlerini de yapar.

CREATE: Veritabanı veya veritabanı içinde yeni tablo oluşturur.

ALTER: Veritabanı ya da tabloyu günceller.

 DROP: Veritabanı veya tabloyu siler.


4: Veri Kontrol Dili ( Data Control Language – DCL)

DCL komutları, kullanıcılara veritabanında işlem yapması için yetki verir ya da geri alır.

GRANT: Yetki vermek için kullanılır.

REVOKE: Verilen yetkiyi geri almak için kullanılır.

 

 

SELECT: SELECT * FROM TABLE NAME

INSERT: INSERT INTO TABLE NAME VALUES (X,Y)

UPDATE: TABLE NAME SET sütun_ adı1=değer1, sütun_ adı2=değer2, ... WHERE sütun_adı=değer

DELETE: DELETE FROM TABLE NAME WHERE sütun_ adı=değer

CREATE: CREATE DATABASE database name – CREATE TABLE table name

ALTER: ALTER TABLE table_ name ADD sütun_adı veri_türü

DROP: DROP DATABASE database name – DROP TABLE table name

TRUNCATE TABLE: TRUNCATE TABLE table name

GRANT: GRANT yetki adı

REVOKE: REVOKE yetki adı

Facebook'ta PaylaşTwitter'da PaylaşLinkedin'de Paylaş